Chính sách về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư là rất quan trọng khi mua hàng trực tuyến.

1.Mục đích Shoptuihanghieu.com thu thập thông tin của khách hàng

Chúng tôi thu thập thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, Nhằm đảm bảo yêu cầu đặt hàng của quý khách được thuận lợi, dễ dàng, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết và duy nhất chỉ dùng vào mục đích trên.

2.Chúng tôi cam kết với khách hàng

Khi khách hàng mua đồ hoặc để lại thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo mật và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích trái phép nào.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin của quý khách hàng cho nhân viên tư vấn, chăm sóc của chung tôi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình chăm sóc khách hàng, tư vấn, quảng cáo, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng tôi dừng việc sử dụng thông tin của mình.

3.Trách nhiệm bảo mật thông tin từ khách hàng

Quý khách hàng chỉ cung cấp những thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu ngoài ra không cần cung cấp thêm thông tin nào khác. Ngoài ra với những tổ chức, cá nhân khác khách hàng cùng cung cấp thông tin cần đảm bảo tất cả đều bảo mật thông tin của khách hàng. Trong trường hợp thông tin của khách hàng bị lộ gây thiệt hại đến khách hàng, khách hàng cần tự làm rõ nguồn tiết lộ thông tin.

Shoptuihanghieu.com từ chối chịu trách nhiệm khi thông tin khách hàng bị lộ mà không có căn cứ thể hiện chúng tôi là bên để lộ thông tin.

4.Khi xảy ra tranh chấp giữa 2 bên

Tất cả tranh chấp giữa chúng tôi và khách hàng đều ưu tiên được hoà giải. Nếu không hoà giải thành công sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Contact:

Hotline & zalo: 0865.666.525

Website: Shoptuihanghieu.com

Email: shoptuihanghieuhn@gmail.com

Back To Top